Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

ZSP 5 - Protokół kontroli doraźnej DK-G1.5533.1.40.2021

ZSP 5 - Protokół kontroli nr 265/1207/NS/HDM/21

ZSP 5 - Kontrola doraźna DK-GI 5533.1.21.2021

ZSP 5 - Kontrola doraźna DK-GL.5533.1.9.2021

ZSP 5 - Kontrola doraźna DK-GL.5533.1.8.2021

Doraźna kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach

 

 

Protokół kontroli doraźnej KO

ZSP 5 - protokół kontroli nr DK-Gl.5533.1.32.2020

ZSP 5 - Protokół kontroli DK-GI.5533.1.24.2020

ZSP 5 - Protokół kontroli BHP budynku (Kozielska 73) - 2015

ZSP 5 - Protokół kontroli BHP budynku (Kozielska 39) - 2015

ZSP 5 - Protokół kontroli ZD.8141.1.1.2016

ZSP 5 - Protokół kontroli sanitarnej F/PK/BŻ/01/03

ZSP 5 - Protokół kontroli PPIS 32/1207/NS/HDM/16

ZSP 5 - Protokół kontroli doraźnej DK - GL.5533.53.2016

ZSP 5 - Protokół kontroli doraźnej SW.1410.120.2016

ZSP 5 - Protokół kontroli PPIS 31/1207/NS/HDM/17

ZSP 5 - Protokół kontroli PPIS 31/1207/NS/HDM/17

ZSP 5 - Protokół kontroli Nr 127/1207/NS/HDM/17

ZSP 5 - Protokół kontroli Nr rej. 04276-5317-K048-Pt/17

ZSP 5 - Protokół kontroli UM.305027.2017/JW

ZSP 5 - Protokół kontroli Nr 040276-5317-K012-Pt/17

ZSP 5 - Protokół kontroli SW.1410.236.2016

ZSP 5 - Protokół kontroli doraźnej. DK - G1.5533.2.61.2018

ZSP 5 - Protokół kontroli nr 50 OGI.7123.1.52.2018

ZSP 5 - Protokół kontroli wypoczynku. DK - GL.5553.16.2018

ZSP 5 - Protokół kontroli Nr 78/1207/NS/HDMI/18

ZSP 5 - Protokół kontroli planowanej. DK - GL.5532.44.2018

ZSP 5 - Protokół kontroli roślin OGI.7121.2.157.2018

ZSP 5 - Wystąpienie pokontrolne KAW.1711.2.10.2018

ZSP 5 - Protokół kontroli z zakresu stosowania środków ochrony roślin - 2018

ZSP 5 - Kontrola doraźna - DK - G.1.5533.2.48.2019

ZSP 5 - Półkolonia 2019

ZSP 5 - Kontrola - półkolonie 2020

ZSP 5 - Protokół kontroli - Kuratorium 2020